Dumortierit

Dumortierit

är som balsam..

för själen, stärker tålamodet och ökar koncentrationen. Motverkar stress och hjälper vid bearbetning av beroenden. Den skänker dig mod, kraft och uthållighet under prövotider och att återta kontrollen över ditt eget liv. Den hjälper dig att förstå varför du befinner dig i nuvarande situation.. Den minskar irritation och ilska genom att låta dig se att orsaken finns inom dig själv, dina tankar och attityder. Den gynnar en positiv attityd i alla livssituationer. Den stimulerar dig också att sätta ord på andliga tankegångar och erfarenheter. Land: Brasilien Chakra: Hals

32,00 kr